• Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině 

   Klimtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Úkolem této diplomové práce bylo zmapovat současný stav procesu kolísání u maskulin se zakončením na obojetné souhlásky s, z. V tomto popisu vycházíme ze stavu zachyceného v jazykových příručkách přibližně od 2. poloviny ...
  • Současné cvičebnice a příručky českého pravopisu a jejich didaktické využití 

   Urbanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití a kvalitou současných příruček a cvičebnic českého pravopisu a jejich postavením mezi ostatními materiálními didaktickými pomůckami. Stručně představuje pojem pravopisu z hlediska ...
  • Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti 

   Weiserová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá zkoumáním textů upravovaných pro neslyšící konkrétně texty pro děti a mládež. Cílem práce je na základě kritické analýzy porovnat výslednou kvalitu upravené verze konkrétní knihy pro ...
  • Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti 

   Weiserová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním textů upravovaných pro neslyšící konkrétně texty pro děti a mládež. Cílem práce je na základě kritické analýzy porovnat výslednou kvalitu upravené verze konkrétní knihy pro děti a mládež. ...
  • Úvod do teorie jazykové správnosti 

   Beneš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   Introduction to the Theory of Language Correctness. The theme of this Thesis is the novel conceptualization of the subject field, which is, in the Czech context, traditionally dealt with within the theory of language ...
  • Variantní tvary sloves vzoru sází a dějová adjektiva od nich utvořená - korpusový výzkum 

   Nádassy, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ 

   Sotlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (česky) Diplomová práce Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ se zabývá vybranými edicemi Babičky Boženy Němcové vydanými po roce 1989, které jsou určeny školám a dětským čtenářům. Hlavním cílem práce je ...
  • Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině 

   Prokšová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Disertační práce se zabývá dynamickými procesy v předložkovém systému současné češtiny. V úvodní části je představena motivace a struktura práce. Druhá část shrnuje různá pojetí slovního druhu předložek tradičně uváděná v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV