• Občanskoprávní odpovědnost ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Šidliák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Závěr Ve své práci jsem se pokusil čtenáři co nejvíce přiblížit komplikovanou problematiku občanskoprávní odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. Vzhledem k neustále se zvyšující komercionalizaci a medializaci sportu ...
  • Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví při poskytování zdravotní péče v českém a německém právu (srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Resl, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   Diplomová práce srovnává českou úpravu občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví při poskytování zdravotní péče s úpravou německou, která díky svému stabilnímu vývoji může představovat zdroj inspirace. Odlišnosti obou ...
  • Ochrana dobré pověsti právnických osob podle občanského práva v mediálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Šachta, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
  • Ochrana osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Břečťanová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Ochrana osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   The thesis is focused on the issue of protection of personality rights as one of the fundamental institutions of civil law. The thesis is mainly focused on contemporary conception of man and his personality in current civil ...
  • Ochrana osobnosti a veřejnoprávní média 

   Defence status: DEFENDED
   Tušilová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   66 12. Závěr V závěru považuji za vhodné shrnout poznatky, ke kterým jsem dospěla při psaní této práce, jejímž cílem bylo popsat, jak vedle sebe fungují dva instituty, které lze řadit mezi klíčové prvky demokratického ...
  • Ochrana osobnosti fyzické a právnické osoby podle občanského zákoníku a tiskového zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Lebeda, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Nežerková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
  • Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
  • Ochrana osobnosti fyzické osoby v tiskovém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
  • Ochrana osobnosti fyzických osob v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Knytlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   10. Abstrakt v českém jazyce Tato diplomová práce se týká ochrany osobnosti fyzických osob v médiích. Hlavním účelem je rozebrat českou právní úpravu a zhodnotit, zda právní prostředky výše uvedené ochrany jsou dostatečné ...
  • Ochrana osobnosti podle občanského práva v kontextu činnosti médií 

   Defence status: DEFENDED
   Rennerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Předmětem diplomové práce je téma ochrany osobnosti fyzické osoby podle občanského práva ve vztahu k médiím. Pojmem "médium", popř. "hromadný sdělovací prostředek" se obvykle rozumí noviny, časopisy, rozhlas a televize, ...
  • Ochrana osobnosti při transplantacích orgánů a tkání 

   Defence status: DEFENDED
   Rybářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 3. 2009
  • Ochrana osobnosti v česko-německém porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Zahořová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   Disertační práce s názvem Ochrana osobnosti v česko-německém porovnání se zabývá, jak sám název napovídá, srovnáním právní úpravy ve dvou zkoumaných právních řádech. Cílem práce rozhodně není konstatování, že jedna z úprav ...
  • Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Se vzrůstajícími globálními zásahy do osobnostních práv je nutné znát i úpravy rozdílných států, zejména ze systému angloamerického, neboť dopady těchto zásahů lze pociťovat v domácím prostředí, ale vymahatelnost bude ...
  • Ochrana osobnosti v mediálním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Brostík, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   The Protection of Personality in Media Law The aim of this thesis is to investigate and analyze legal relations arising from the protection of personality in terms of general civil law on the one hand, and on the other ...
  • Ochrana osobnosti v oblasti péče o zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Šustek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
  • Ochrana osobnosti v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   English resumé The subject of my thesis is Protection of personality in advertising. The aim was to describe in basic points of view the legal protection of personality rights in a specific area -advertising. The problem ...
  • Ochrana osobnosti ve vztahu k médiím 

   Defence status: DEFENDED
   Šedo, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Tato diplomová práce se věnuje střetům práva na ochranu osobnosti s činností médií, která reprezentuje výkon svobody projevu a práva na informace. Zaměřuje se především na zodpovězení otázek: jakým způsobem je osobnost ...
  • Ochrana osobnosti ve zpravodajství podle občanského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 4. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV