• Nadace a nadační fond v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Voltrová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   NADACE A NADAČNÍ FOND V ČESKÉM PRÁVU 49 - Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů - Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů - Zákon ...
  • Náhrada nemajetkové újmy 

   Defence status: DEFENDED
   Lipanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
  • Náhrada škody 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Práce pojednává o problematice náhrady škody v občanském právu. Jejím hlavním úkolem je obeznámit čtenáře se základními instituty souvisejícími s předepsaným tématem od základních východisek právní úpravy, přes ...
  • Náhrada škody 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Shrnutí Diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody v občanském právu. Práce podává podrobný výklad týkající se toto právního institutu a poukazuje na nejvýznamnější změny, které s sebou přinesl nový občanský ...
  • Náhrada škody dle občanského a obchodního zákoníku, jejich srovnání a následné porovnání de lege lata a de lege ferenda 

   Defence status: DEFENDED
   Plisková, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 10. 2012
   Title: Refunds of damage under the civil and commercial code, to compare them and then comparing de lege lata and de lege ferenda Author: Ing. Mgr. Plisková Alexandra Department: Department of Civil law Supervisor: prof. ...
  • Náhrada škody na zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčíř, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Cílem této diplomové práce je podat čtenáři ucelený výklad o náhradách škod na zdraví, tak jak je upravuje platný právní řád České republiky. V úvodu této práce se pokusíme nastínit stručný historický vývoj tohoto institutu, ...
  • Náhrada škody podle občanského zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnková, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   The purpose of this thesis is to point out the main aspects in field of the compensation of damages according to the valid and effective Civil Code, to bring a critical view of these regulations and to present suggestions ...
  • Náhrada škody v českém soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bělina, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 1. 2007
  • Náhrada škody v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Žálková, Ingrid (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
  • Náhrada škody v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Subject of this master's degree thesis is to delineate basic aspects of legal provisions connected with compensation of damage under Civil law. Main legal document, which regulates compensation of damage in the Czech ...
  • Náhrada škody v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Náhrada škody v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazdírek, Kryštof (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Náhrada škody v občanském právu-německá a česká právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Werner, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
  • Náhrada škody v občianskom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Barňáková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Táto diplomová práca sa týka právnej úpravy náhrady škody v občianskom práve. Hlavným účelom diplomovej práce je rozbor a zhodnotenie českej právnej úpravy náhrady škody v občianskom práve. Výklad vychádza z úpravy v ...
  • Náhrada škody v občianskom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Gažúrová, Ľubica (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
  • Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Rossmann, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
  • Nemajetková újma 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
  • Neplatnost právních úkonů v českém právu ve srovnání s právním řádem Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Dosoudilová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 4. 2014
   The topic "Invalidity of Legal Acts in the Czech Law in Comparison with the Law of Germany" has been chosen because of its importance in the system of the Czech Civil Law. Invalidity of legal acts concerns every subject ...
  • Občanskoprávní aspekty ochrany zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Vopěnková, Zdenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Předmětem této diplomové práce jsou občanskoprávní aspekty ochrany zdraví. Jejím cílem je analýza stávající občanskoprávní úpravy práva na ochranu zdraví a její srovnání s právní úpravou v novém občanském zákoníku. Vzhledem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV