• Jára Cimrman jako transmediální fenomén - kánon a participace 

   Fantová, Matylda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce Jára Cimrman jako transmediální fenomén - kánon a participace se zabývá fiktivní postavou Járy Cimrmana hned z několika hledisek. Jára Cimrman je zde krátce představen jako literární postava, dále je zde ...
  • Kolektivní hodnocení kvality filmové a seriálové tvorby v Česko-Slovenské filmové databázi http: www.csfd.cz 

   Vychytil, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   (abstrakt) Diplomová práce "Kolektivní hodnocení kvality filmové a seriálové tvorby v Česko- Slovenské filmové databázi http://www.csfd.cz" se zabývá tématem agregovaného hodnocení skóre filmů v internetových filmových ...
  • Komunita League of Legends jako součást fenoménu E-Sports 

   Jurčík, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The main objective of this thesis is the description and characterization of media content generated within the community around the game League of Legends inside the phenomenon of e-sports. The central issue is the ...
  • Krizová komunikace firem na sociálních sítích 

   Langrová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Komunikačních studií a žurnalistiky Katedra Mediálních studií Studijní obor: Mediální studia Krizová komunikace firem v sociálních médiích Kritická diskurzivní analýza ...
  • Kvalitativní analýza fenoménu internetových řetězových dopisů 

   Kozlová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Kolující dopisy a kolující e-maily jsou formou sekundární orality. Práce určuje kolující e-maily jako typ média a hledá vlastnosti, které by měla splňovat zpráva, která bude úspěšně šířena. Diskutuje o šiřitelnosti kolujících ...
  • Kvalitativní studie morálního rozhodování v počítačové hře Walking Dead 

   Heller, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum interakce, která probíhá mezi počítačovými hrami a hráči. Konkrétně pak na etické a morální aspekty takovéto interakce, v rámci které je po hráči vyžadováno morální rozhodnutí, ...
  • Kvalitativní studie užití oline seznamovacích serverů v České republice 

   Kuboková, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat a popsat, jak uživatelé online seznamkových serverů užívají toto médium, jakým způsobem si tvoří profil, prezentují se a jaké motivace mají k užívání online seznamkových serverů. ...
  • Mágové v šatech a healeři v bikinách - Herní strategie hráček konfrontovaných s projevy hegemonní maskulinity v MMORPG hrách 

   Bareš, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This paper explores the manifestations of the hegemonic masculinity and gender hierarchy discourse in the environment of MMORPGs and the playing strategies used by female players to react to these manifestations. The main ...
  • Mediální konvergence v prostředí internetu - sociodemografie publika a jeho kvantitativní výzkumy 

   Labantová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Bibliografický záznam LABANTOVÁ, Zuzana. Mediální konvergence v prostředí internetu. Praha, 2011. 126 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. ...
  • Mediální reprezentace videoher a hráčů v mainstreamových médiích v ČR 

   Totušek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Mohou být videohry uměním? : analýza kritických a teoretických pohledů na potenciál videoher coby plnohodnotné umělecké formy 

   Kolář, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Tato diplomová práce je založená na podrobné analýze různých témat spojených s otázkou, zda videohry mohou být uměním. V prvé řadě rozebírá současnou akademickou diskusi na dané téma a konfrontuje mezi sebou názory jak ...
  • Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů 

   Novotný, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Diplomová práce "Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů" pojednává o žurnalistice na počátku druhé dekády 21. století. Práce popisuje některé změny, ke kterým v současnosti dochází. Zaměřuje se především ...
  • Motivace blogerů v českém diskurzu o módě 

   Pšejová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   (abstrakt) Hlavním cílem této diplomové práce je pojednání o fenoménu módních blogů, zakotvení jejich funkce a přínosu k českému diskurzu o módě. Mapován je vývoj blogů jako technologického fenoménu s masovým rozšířením ...
  • Motivace blogerů v českém diskurzu o módě 

   Pšejová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce bylo zmapovat fenomén módních blogů. Zaměřila jsem se na důvody motivace autorů blogu, které je vedou ke kontinuálnímu rozvoji tvorby. V první kapitole jsem nastínila historii vývoje blogu, jeho ...
  • Nová média a internetový marketing na příkladu sociálních sítí 

   Vítková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce na téma Nová média a internetový marketing na příkladu sociálních sítí pojednává o možnostech marketingu, které se v rámci sociálních sítí naskytují. Práce popisuje i charakteristiky nových médií a širší ...
  • Nová média shromažďující informace o svém publiku a vztah uživatelů k bezpečnosti dat: kvalitativní studie 

   Laube, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   V teoretické části práce se věnuji tématu nových médií a způsobům, jakými pracují se soukromím svých uživatelů. Na příkladech aplikací jako Facebook, nebo nástrojů od Googlu, poukazuji na stav, jak intenzivní a rozsáhlé ...
  • Nové internetové humory 

   Tomášová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Práca sa zaoberá javom nového digitálneho sveta - internetovým mémom. Ide o koncepty šíriace sa od užívateľa k užívateľovi prostredníctvom nových médií. Ako zdroj mémov slúžil klub Nové internetové humory z diskusného fóra ...
  • Novinář jako uživatel sociální sítě Facebook: sebevyjádření a profesní etika 

   Peterová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Sociální síť Facebook se stala v posledních letech doslova fenoménem. Své profilové stránky na ní mají i novináři, a to jak soukromé, tak tzv. fanouškovské, tedy založené někým jiným pro zviditelnění dané osoby. V souvislosti ...
  • Obraz počítače jako prostředku zábavy a komunikace v časopisech ABC a Věda a technika mládeži v letech 1980-1990 

   Janoušková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Barbora Janoušková Obraz počítače jako prostředku zábavy a komunikace v časopisech ABC a Věda a technika mládeži v letech ...
  • Obraz sociální sítě Facebook v českých tištěných médiích v letech 2007-2009 

   Špičák, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Záměrem práce je možnost nahlédnutí do problematiky mediální reflexe tématu, v tomto případě sociální sítě Facebook. Ve své teoretické části práce především strukturovaně předkládá informace o zpracovávaném tématu, jeho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV