• Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato bakalářská práce porovnává dvě české soukromé stanice - Evropu 2 a Frekvenci 1. V praktické části práce jsem využila dotazníkové šetření, které pomohlo lépe definovat cílovou skupinu "mladí", jejíž charakteristika je ...
  • Komunikace ČT24 mimo obrazovku 

   Defence status: DEFENDED
   Nevšímalová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Diplomová práce 2020 Aneta Nevšímalová This Master's thesis analyses ČT24 communication on its website and ...
  • Mediální obraz Afriky ve vysílání České televize v letech 2009 až 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Diplomová práce představí mediální obraz Afriky ve vysílání veřejnoprávné České televize v letech 2009 až 2013. Afrika je kontinent s velkým potenciálem, v povědomí lidí je ale spojován s převraty, válkami, bídou a hladomorem. ...
  • Mediální obraz Andreje Babiše v denících Mladá fronta Dnes, Právo a Lidové noviny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rejmonová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato diplomová práce "Mediální obraz Andreje Babiše v denících Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny a Lidové noviny v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo" se věnuje problematice mediálního zobrazení významné veřejné ...
  • Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Vopravilová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The bachelor's thesis is focused on media image of child sexual abuse in Czech TV news. The thesis introduces the issues of this serious social problem, presents context of social sciences, rapist, victims and consequences ...
  • Mediální pokrytí teroristických útoků v Evropě a ve světě na příkladu zpravodajství ČT 24 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Terrorist incidents have been on the rise in Europe recently and are therefore a greatful media theme. An interesting fact, however, is the apperently larger media space in the Czech republic which recieves attacks in ...
  • Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize Nova (se zaměřením na sjezdy ČSSD a kongresy ODS v letech 1995 - 2017) 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanská, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   This thesis focuses on the topic of Media Representation of Politicians in the News Reporting of TV Nova (with a focus on ČSSD congresses and ODS congresses in 1995-2017) as well as the form of political reporting on the ...
  • Metodika programování ČT1 v souvislosti s cílovými skupinami 

   Defence status: DEFENDED
   Kindlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato práce se věnuje skladbě programu kanálu ČT1 v souvislosti s cílovým divákem. První část je teoretickým nastíněním principů televizního programování. Vysvětluje důvody a metody skladby, představuje zkoumání sledovanosti. ...
  • Mistr Jan Hus a jeho typy filmových postav v díle O. Vávry a J. Svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Gubáš, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Diplomová práce analyzuje vyobrazení Mistra Jana Husa ve stejnojmenných filmech Otakara Vávry z roku 1954 respektive Jiřího Svobody z roku 2015. Cílem práce je zjistit, jak se změnil pohled na tuto historickou osobu vnímanou ...
  • Možné uplatnění e-Sports ve vysílání České televize 

   Defence status: DEFENDED
   Juna, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce se zabývá otázkou případného zapojení elektronického sportu neboli e-Sportu do vysílání České televize. E-Sport je totiž velmi rychle rostoucí odvětví, které přitahuje zejména mladší část populace. Tento ...
  • Nástup normalizace v Československé televizi 

   Defence status: DEFENDED
   Slunečková, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá nástupem tzv. normalizace v Československé televizi v letech 1969-1975. Autorka nejprve uvádí čtenáře do historického kontextu a mapuje dramatické proměny, kterými Československá televize v ...
  • Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Jabůrek, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší ...
  • Nové formy dokumentární tvorby v prostředí internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce "Nové formy dokumentární tvorby v prostředí internetu" se zabývá interaktivním webovým dokumentem, který vznikl jako nová forma dokumentární tvorby spojením dokumentárního filmu a internetu. Na třech ...
  • Obsahová analýza zpravodajství o dění v centru Islámského státu na základě výpovědí Jürgena Todenhöfera 

   Defence status: DEFENDED
   Synečková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Bakalářská práce zkoumá zpravodajství o dění v centru tzv. Islámského státu na základě výpovědí novináře Jürgena Todenhöfera, který strávil deset dní ve městě Mosul. Hlavním cílem této práce je dokázat nebo vyvrátit možné ...
  • Podíl lokálního tisku na budování a podpoře sounáležitosti s územním celkem 

   Defence status: DEFENDED
   Vojíková Vítková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the influence of the local press on the creation of local identity, on the example of the monthly magazine of the City District Prague 17. In particular, the thesis examines how and specifically ...
  • Porovnání proměn obsahu Týdeníku Československé televize v letech 1989 a 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Bednařík Štefl, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných ročníků (konkrétně ročníky 1989 a 1990) programového časopisu Týdeník Československé televize. Toto periodikum patřilo mezi lety 1965 a 1990, ve kterých vycházelo, ...
  • Pořad Prostřeno jako zrcadlo celospolečenských a politických jevů v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Karták, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Prostřeno! show became a phenomenon amongst Czech television programmes. It is broadcasted daily and usually it is watched by hundreds of thousands of viewers. This culinary show should be apolitical and should focus solely ...
  • Postava novináře v dánském seriálu Vláda 

   Defence status: DEFENDED
   Krištofíková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   v českém jazyce Diplomová práce Postava novináře v dánském seriálu Vláda si klade za cíl analyzovat roli a vývoj charakteru postavy novináře z hlediska jeho profesního života. Zároveň je cílem práce vytvořit typologii ...
  • Principy regulace reklamy v historických centrech měst s ohledem na vizuální identitu města 

   Defence status: DEFENDED
   Martin, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá principy regulace reklamy v historických centrech měst s ohledem na vizuální identitu města. Téma práce bylo zvolena v duchu následující myšlenky: Pokud se chceme na chvíli zastavit v městské ...
  • Proměna českého filmu a jeho kritiky v časopise Film a doba (90.léta) 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   The theme of the diploma thesis is the image of Czech film and its criticism in the post- revolutionary period. The view of Czech cinematography in the 1990s is showed by professional reflection in the magazine Film a doba, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV