• Postavení adjektiv ve španělštině a francouzštině - vývojové tendence 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Název diplomové práce: Postavení adjektiv ve španělštině a francouzštině - vývojové tendence Klíčová slova: adjektivum, španělština, francouzština, postavení adjektiv, antepozice, postpozice, vývojové tendence Diplomová ...
  • Québec a frankofonie od šedesátých let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Trenzová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
  • Sufixálne vzťahy v súčasnej francúzštine 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáčová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Táto bakalárska práca pojednáva o sufixálnych vzťahoch v súčasnej francúzštine, pričom sa zameriava na deverbatívne substantíva na -age a -ment. Teoretická časť tejto práce ponúka stručný prehľad histórie derivačných sufixov ...
  • Systém relativních zájmen v hovorové francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Neudörfl, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Systém relativních zájmen v hovorové francouzštině představuje doposud jen velmi málo probádanou oblast francouzského jazyka, jíž je pozornost vědecké obce věnována teprve od druhé poloviny 20. století. Cílem této práce ...
  • Valonština v Belgii: současná situace jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Brodinová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Název práce: Valonština v Belgii: současná situace jazyka Autor: Anna Brodinová, anna.brodinova@gmail.com Katedra: Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jaroslav ...
  • Variety mluvené francouzštiny v jihozápadní Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Mizeráková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá mluvenými varietami francouzštiny ve středozápadní Francii. Všímá si především její topolektální složky, tedy přítomnosti regionálních jazyků (poitevin-saintongeais), dialektů a regionální ...
  • Vliv anglického jazyka na francouzštinu v období osvícenství 

   Defence status: DEFENDED
   Macourek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato práce mapuje pronikání anglického lexika do francouzštiny v období osvícenství, tedy v letech 1715-1789. Výchozím bodem je postavení francouzského jazyka v této době a také době, která námi zkoumanému období předcházela ...
  • Vývoj francouzského pravopisu od 16. století se zvláštním zřetelem na accent circonflexe 

   Defence status: DEFENDED
   Rytinová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem práce je studovat vývoj francouzského pravopisu v období od 16. století do současnosti se zaměřením na diakritický znak accent circonflexe. Postupně jsou analyzována jednotlivá století z pohledu jazykového doplněna ...
  • Vývoj koncepce frankofonie od šedesátých let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato práce je zaměřena na vznik frankofonního prostoru i vývoj frankofonie, který vyvrcholil založením Mezinárodní organizace Frankofonie. Popisuje její strukturu na institucionální úrovni a nastiňuje hlavní problémy, se ...
  • Vznik a vývoj pojmu národní jazyk ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je popsat vznik a vývoj pojmu "langue nationale" ve Francii a zamyslet se nad významem tohoto pojmu ve francouzském prostředí. První část práce se zaměřuje na definici základních termínů, jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV