• Smlouva o úvěru 

   Pešková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   - smlouva o úvěru Předkládaná diplomová práce se zabývá smlouvou o úvěru, riziky s tímto typem smluvního vztahu souvisejícími a právní úpravou tohoto institutu ve vybraných státech Evropské unie. Smlouvu o úvěru mezi sebou ...
  • Stanovy společenství vlastníků jednotek 

   Král, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   1 Abstrakt Diplomová práce pojednává o stanovách společenství vlastníků, ty jsou základním právním dokumentem každého společenství vlastníků, jehož prostřednictvím probíhá výkon některých práv a povinností jednotlivých ...
  • Stanovy společenství vlastníků jednotek 

   Král, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   1 Abstrakt Diplomová práce pojednává o stanovách společenství vlastníků, ty jsou základním právním dokumentem každého společenství vlastníků, jehož prostřednictvím probíhá výkon některých práv a povinností jednotlivých ...
  • Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 

   Zanášková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 5. 2017
   Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, a to (i) převodem podílu či jeho přechodem, (ii) vystoupením ...
  • Úprava systému pro odškodňování investorů v právním řádu ČR 

   Němec, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Právnická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra obchodního práva Úprava systému pro odškodňování investorů v právním řádu České republiky Abstrakt disertační práce Vedoucí práce: doc. JUDr. Ivana Štenglová Zpracovatel: ...
  • Vedlejší dohody společníků v kapitálových společnostech 

   Gerych, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá vedlejšími dohodami společníků kapitálových společností. Za ně lze označit jak dohody společníků uzavírané mimo zakladatelské dokumenty společnosti, tak i, v širším slova smyslu, nepravá ustanovení ...
  • Vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku 

   Pokorná, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tématem mé disertační práce jsou vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku. Zaměřuji se především na materii obsaženou v § 196a obchodního zákoníku, § 193 odst. 2 obchodního zákoníku a problematiku ...
  • Zakladatelská smlouva (listina a stanovy akciové společnosti) 

   Karásek, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce rozebírá zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti, a to obecně i z pohledu jednotlivých náležitostí. V obecné části je popsána a zhodnocena povaha zakladatelské smlouvy jako dokumentu, jímž je ...
  • Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

   Steininger, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   v českém jazyce Tato rigorózní práce má název "Založení a vznik společnosti s ručením omezeným" a jejím předmětem je česká právní úprava této materie. Práce sama je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní poznámce týkající ...
  • Základní povinnosti a odpovědnost členů představenstva akciové společnosti 

   Černý, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 10. 2011
   disertační práce Úvod Problematice postavení a činnosti statutárních orgánů se odborná právní věda věnuje již řadu let a tomu také odpovídá vývoj právní úpravy. Nicméně i přesto panuje mezi právní i podnikatelskou veřejností ...
  • Základní povinnosti členů představenstva s důrazem na povinnost loajality 

   Mancelová, Silvia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Disertační práce se věnuje zkoumání základních povinností člena představenstva v akciové společnosti se zaměřením na povinnost loajality. Mezi základní povinnosti člena představenstva patří kromě povinnosti loajality i ...
  • Zrušení a likvidace komanditní společnosti 

   Kysela, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Zpracování tématu zrušení a likvidace komanditní společnosti jako diplomové práce mělo poskytnout čtenáři této diplomové práce komplexní náhled na tento proces, přičemž mým cílem byla i přímá aplikovatelnost této diplomové ...
  • Zrušení a likvidace komanditní společnosti 

   Kysela, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Zpracování tématu zrušení a likvidace komanditní společnosti jako diplomové práce mělo poskytnout čtenáři této diplomové práce komplexní náhled na tento proces, přičemž mým cílem byla i přímá aplikovatelnost této diplomové ...
  • Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

   Pecháčková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

   Plajnerová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 1. 2011
   Cílem této práce je analýza současné právní úpravy procesu zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál patří k nejdůležitějším institutům charakterizujícím kapitálové společnosti. ...
  • Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

   Škorpil, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   v českém jazyce Tato práce se zabývá zvýšením a snížením základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. V úvodních kapitolách je obsažen stručný historický vývoj úpravy společnosti s ručením omezeným. Následuje ...
  • Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zejména se zřetelem ke kapitalizaci pohledávek 

   Slávik, Slavomír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato práce se zabývá problematikou zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, přičemž hlavní důraz je kladen na jeho provedení formou kapitalizace pohledávky. Právní úprava základního kapitálu této společnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV