• Účinky masážního válce při strečinku 

   Pětíková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Účinky masážního válce při strečinku Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi účinky masážního válce a klasickým strečinkem. Metody: Studie se účastnilo 10 studentek UK FTVS, ve věku 23-24 let, aktivní ...
  • Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice 

   Bednaříková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic Objectives: The main aim of the bachelor thesis was to find out differences in selected indicators ...
  • Vitální kapacita plic ve sportovní gymnastice u staršího žactva 

   Moláčková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Vitální kapacita plic ve sportovní gymnastice u staršího žactva Cíle: Cílem této práce bylo zjistit vliv sportovního tréninku na usilovnou vitální kapacitu (FVC) u sportovních gymnastů v žákovských kategoriích v ...
  • Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu 

   Šmaň, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu Cíle: Cílem práce bylo zjistit, zda alkalická voda může ovlivnit anaerobní výkon jedince ve sportu. Metody: Jedná se o práci empiricko-teoretickou, při které jsou ...
  • Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva 

   Vrba, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Title: Influence of alcohol on the contractile properties of skeletal muscle Objectives: To identify the impact of alcohol to contractile attribute (Tc - contraction time and Dm - maximal displacement) m. rectus femoris. ...
  • Vliv alkoholu na rychlost svalové kontrakce u svalů oblasti stehna 

   Richter, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Name of thework: The alcohol influence on the rate of muscle contraction in the muscles of the thigh area Objective of the thesis: 1. The aim of the work was to determine the influence of an alcohol on contractile properties ...
  • Vliv kouření, konzumace alkoholických nápojů a pohybové aktivity na riziko vzniku demence 

   Moulisová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Vliv kouření, konzumace alkoholických nápojů a pohybové aktivity na riziko vzniku demence Cíle: Cílem práce bylo odhadnout vliv vybraných faktorů na vznik demence. Metody: Bakalářská práce je koncipována jako průřezová ...
  • Vliv pocitu osamělosti na hypertenzi u seniorů 

   Vajdíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 5. 2018
   Název: Vliv pocitu osamělosti na vznik hypertenze u seniorů Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit existenci vztahu mezi pocitem osamělosti a hypertenzí u osob nad 50 let. Metody: Bakalářská práce je koncipována jako ...
  • Vliv tenisu na pohybový aparát 

   Sitařová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Name: The impact of tennis on the musculoskeletal system Context: Due to the characteristics of tennis as a unilateral loading of the musculoskeletal system, it is likely that numerous muscle imbalances appear. Aim: The ...
  • Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice 

   Duba, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly occuring phenomenona ...
  • Využití TMG k diagnostice svalových dysbalancí v Jumpingu 

   Burgetová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Using TMG to diagnose muscle imbalances in Jumping Objectives: The aim of this work was to define a hypothesis about the relation of training load in jumping and muscle imbalances in selected muscle groups using the ...
  • Výživa sportovních gymnastek v mladším školním věku 

   Opočenská, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Background: A healthy diet is often ignored even though it is an important element for younger school-aged gymnasts. The correct nutritional content in a diet may help enhance performance, reduce fatigue, accelerate recovery, ...
  • Výživa ve fotbalu 

   Kocourek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Nutrition in soccer Objectives: The main aim of this study was to gather available information about nutrition in soccer. Another goal was to create a daily diet and to describe how to create an individual daily ...
  • Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje 

   Ebel, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Title: The relationship between ice-hockey players' general physical status and specific physical status according to the ice-hockey game. Objectives: The aim of this work is to compare top 10 pointed Czech Extraliga ...
  • Vztah usilovné vitální kapacity plic a síly stisku ruky u dětí 

   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Název: Vztah usilovné vitální kapacity plic a síly stisku ruky u dětí Cíle: Mezi cíle diplomové práce patřilo zjištění velikosti vztahu mezi silou stisku ruky a FVC u dětí. Dále pak zjištění, od jaké věkové hranice je možné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV