• Targeting of viral nanoparticles to cancer specific receptors 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková Suchanová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Úkolem této práce bylo prozkoumat potenciál umělých virových částic (virus-like particles, VLPs) odvozených od myšího polyomaviru (MPyV) jako možných nanonosičů pro řízenou dopravu terapeutických a diagnostických látek do ...
  • Targeting of Viral Nanoparticles to CD44 via Hyaluronic Acid 

   Defence status: DEFENDED
   Hustedová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Hyaluronic acid (HA) is widely studied as a targeting moiety to CD44 overexpressing cancer cells. Various types of nanoparticles (NPs) were modified by HA. Virus-like particles (VLPs) derived from mouse polyomavirus are ...
  • Usměrněná evoluce myšího polyomaviru 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Metoda usměrněné evoluce je novým přístupem pro přípravu proteinů s novými či pozměněnými vlastnostmi. Principem usměrněné evoluce je náhodná mutageneze kódující sekvence pro protein našeho zájmu následovaná selekcí ...
  • Utilization of mouse polyomavirus derived virus-like particles for cargo delivery into cells 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   and key words Mouse polyomavirus-derived virus-like particles composed from major capsid protein VP1 (MPyV VP1-VLPs) are interesting structures for use as a delivery system of various cargos into cells. VP1 protein ...
  • Účast eukaryotických DNA opravných mechanismů ve virové replikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Odpověď na poškození DNA eukaryot je důležitý mechanismus, který zajišťuje stabilitu genomu. Jeho složky jsou mimo jiné mobilizovány i v průběhu virové infekce jako reakce na cizorodou nukleovou kyselinu. Ukazuje se, že ...
  • Viroterapie: onkolytické poxviry 

   Defence status: DEFENDED
   Verdánová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Virové a buněčné RNA-dependentní RNA polymerázy 

   Defence status: DEFENDED
   Krupicová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Virové a buněčné RNA dependentní RNA polymerázy Krupicová Daniela Abstrakt RNA dependentní RNA polymerázy syntetizují RNA vlákno podle RNA předlohy. Lze je rozdělit na dvě velké vzájemně nepříbuzné skupiny - polymerázy ...
  • Vliv pH na iniciaci virové infekce 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčka, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Kyselé pH se v organismech vyskytuje buď v intracelulárním, nebo extracelulárním prostředí. V intracelulárním prostředí se kyselým pH vyznačují především buněčné kompartmenty, jako jsou časné a pozdní endosomy nebo lysosomy. ...
  • Využití virových nanočástic pro biomedicínské účely 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Kristian (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce shrnuje výsledky studií vedoucích k novým aplikacím virových nanočástic s důrazem na použití v medicíně. Nejprve se práce věnuje charakteristice virových nanočástic a některým obecným aspektům nanočástic. Dále ...
  • Vývoj experimentálního systému založeného na Cre/LoxP rekombinaci pro produkci polyomavirových mutant. 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Myší polyomavirus je významným zástupcem čeledi Polyomaviridae s potenciálním využitím v genové terapii a imunoterapii. Práce s virovými mutantami je důležitou součástí jeho studia, ale současné metody jejich produkce jsou ...
  • Vývoj techniky pro transfer genů do T-lymfocytů pomocí polyomavirových struktur a peptidu LAH4 

   Defence status: DEFENDED
   Schreiberová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Efficient delivery of genetic material to T-lymphocytes is key in gene therapy using T-lymphocytes with chimeric antigen receptors. Current procedures require the use of potentially dangerous viral vectors or large amount ...
  • Význam velikosti a geometrie nanočástic na jejich internalizaci buňkou 

   Defence status: DEFENDED
   Číhařová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Nanoparticles can be used in biomedical disciplines as carriers for transport of diagnostic as well as therapeutic substances into cells. Variety of different shapes, sizes and different compositions are used experimentally. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV