• Hrozba státního bankrotu jako hlavní součást předvolební mediální agendy v Ćeské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Václav Bělohradský konstatoval (Právo, 3. července 2010), že "'Řecko' byla jedna z největších volebních lží v politických dějinách této země." Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, jakou roli hrála v údajné "volební ...
  • Indirektní řečové akty v seriálu Vyprávěj 

   Defence status: DEFENDED
   Chlupová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Diplomová práce Indirektní řečové akty v seriálu Vyprávěj pojednává o analýze toho, že pronášená slova jsou často méně důležitá než význam, který se za slovy skrývá. Pomocí poznatků, které nashromáždila jazykověda v ...
  • Interkulturní masmediální komunikace a hledání dokonalého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   (abstrakt) Cílem této diplomové práce je kvalitativní analýza výseku mediální dialogické sítě utvořené okolo chemického útoku, který se odehrál 21. srpna 2013 v Sýrii. Přestože hlavní sociální aktéři následného mezinárodního ...
  • Jak nová média ovlivňují řeč dětí a mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Lokvencová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Ve své diplomové práci, která nese název Jak nová média ovlivňují řeč dětí a mladistvých, se zaměřuji na měnící se trendy v řeči současné mladé generace. Dnešní děti a mladiství se velmi často ve své řeči uchylují ke ...
  • Jazyk a styl reklamy (srovnání reklamy 80. let 20. století a současné reklamy v tištěných denících) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrábľová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce analyzuje reklamu uveřejněnou ve třech vybraných celostátních tištěných denících a jednom týdeníku. Zaměřuje se zejména na období posledních třiceti let (srovnání 80. let 20. století, 90. let 20. století a ...
  • Jazyk síťových médií zabývajících se skateboardingem 

   Defence status: DEFENDED
   Hroch, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The aim of this study is to analyse language of internet media focused on skateboarding. An essential element of the introduction is a brief history of skateboarding globaly and here in the Czech Republic. The basis for ...
  • Jazyková analýza pořadu Otázky Václava Moravce se zaměřením na užívaná klišé a floskule 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce je zaměřena na analýzu pořadu Otázky Václava Moravce, zejména na výběr jazykových prostředků moderátora, přičemž zpracovává a šířeji rozebírá užívané automatizované výrazy, jako jsou klišé, fráze a floskule. Především ...
  • Jazyková analýza příspěvků českých zpravodajských internetových serverů na sociální síti Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiferová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Diplomová práce komplexně popisuje jazyk, který používají tři české zpravodajské servery Aktuálně.cz, Novinky.cz a iDnes.cz v komunikaci na sociální síti Facebook. Rozbor je uskutečněn na základě pěti lingvistických rovin ...
  • Jazyková kultura a přejímání a počešťování slov v Právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) V této práci se zaměřuji na analýzu jazykového aparátu používáného v novinách Právo a to v celkovém vývoji po roce 1989. Zaměřit bych se chtěla hlavně na jazykovou kulturu a přejímání slov z cizích jazyků a na ...
  • Jazyková manipulace v denním tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Škubová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato práce se zabývá jazykem zpravodajství v českém tisku a jeho neutralitou a objektivitou. Vychází přitom z vysokých očekávání společnosti ohledně kvality a pravdivosti mediálních obsahů a zkoumá vlivy na konečnou podobu ...
  • Jazyková správnost a stylová vhodnost z hlediska funkčního stylu publicistického v elektronické variantě novin (na materiálu iDNES) 

   Defence status: DEFENDED
   Mazancová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Bakalářská práce "Jazyková správnost a stylová vhodnost z hlediska funkčního stylu publicistického v elektronické variantě novin (na materiálu iDNES)" se zabývá srovnáním hlavních rysů elektronické a tištěné varianty deníku ...
  • Jazykové nešvary v současném českém interview 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce s názvem "Jazykové nešvary v současném českém interview" se věnuje žánru rozhovor (interview) v té podobě, jakou nám nabízí současná mediální produkce. Práce se zabývá všemi podobami rozhovoru, které se ...
  • Jazykové prostředky používané v rozhlasových zprávách v závislosti na typu média (na materiálu ČRo 1 - Radiožurnálu a Rádia Impuls) 

   Defence status: DEFENDED
   Vraspírová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Komiksy časopisu Ohníček v letech 1968-1971: sémiotická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Práce se zabývá žánrem komiksu v časopise Ohníček v počátečním období normalizace: jeho vztahem ke světovým trendům, cílovou čtenářskou skupinou, mytologickými a ideologickými strukturami a způsobem vizuálního vyjádření. ...
  • Komparace dvou vybraných konkurenčních televizních stanic vysílajících od 21. století dle obsahu zaměření a skladby publika 

   Defence status: DEFENDED
   Šmalclová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Cílem práce je komparace dvou vybraných soukromých televizních stanic TV Barrandov a Prima Cool primárně dle obsahu zaměření a skladby publika a sekundárně z hlediska mediálního diskurzu a řečových aktů. V první teoretické ...
  • Komparace mediálního obrazu české nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže na kanále ČT Sport v roce 2014 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou mediálního zobrazení dvou nejsledovanějších sportovních soutěží v České republice, fotbalové Synot ligy a hokejové Tipsport extraligy, na kanále ČT Sport. První kapitola představuje ...
  • Komparativní analýza jazykových prostředků moderátorů publicistického videokanálu DVTV 

   Defence status: DEFENDED
   Hromková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Práce si dává za cíl analyzovat užití jazykových prostředků moderátorů publicistického videokanálu DVTV. Zabývá se především odchylkami od neutrální vrstvy českého jazyka, tedy užitím hovorových a knižních výrazů. Dále se ...
  • Komparativní analýza titulních stran časopisů Respekt a Reflex v období roku 2009-2010 (textová a sémiotická komparace) 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Bakalářská práce "Komparativní analýza titulních stran časopisu Respekt a Reflex v období roku 2009-2010 (textová a sémiotická komparace)" se zabývá sémiotickým rozborem titulních stran dvou týdeníků s podobným zaměřením ...
  • Komparativní analýza vybraných znělek v českých audivizuálních médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Srb, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Znělky, které uvádějí mediální pořady (produkty), nejsou jen předělujícími interpunkčními znaky v kontinuálním toku rozhlasového a televizního vysílání. Jsou specifickým typem mediálního sdělení, jež se postupně vyvinulo ...
  • Komparativní sémotická analýza reklamního prostoru české a korejské mutace časopisu Elle 

   Defence status: DEFENDED
   Hybrantová, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Diplomová práce s názvem Komparativní sémiotická analýza reklamního prostoru české a korejské mutace časopisu ELLE se zabývá komparací reklamního prostoru v české a jihokorejské mutaci globálního lifestylového časopisu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV