• Fenomén pochodů v severoirském konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce "Fenomén pochodů v severoirském konfliktu" aplikuje koncept usmíření na příklad pochodů v Severním Irsku. Studie vychází z teoretického rámce řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, dále teorie post-konfliktní ...
  • France and the reform of the eurozone - from Sarkozy to Hollande 

   Defence status: DEFENDED
   Juhás, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Bibliografický záznam JUHÁS, Tomáš. France and the reform of the eurozone - from Sarkozy to Hollande. Praha, 2015. 68 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. ...
  • Gaelská atletická asociace a Irská fotbalová asociace v kulturní paměti občanů Severního Irska 

   Defence status: DEFENDED
   Razím, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   The Gaelic Athletic Association (GAA) and the Irish Football Association (IFA) were founded in the 1880s and throughout the history have become more than mere sport organizations. Mainly because of the violent history of ...
  • Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch, či prohra? Práce jako záruka úspěšné integrace? Případ uprchlíků pocházejících ze středovýchodní Evropy. 

   Defence status: DEFENDED
   Cingrošová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   The Diploma thesis "Refugee Integration in Denmark: Success or Failure? Employment as a Guarantee of Successfull Integration? The Case of Refugees from Central and Eastern Europe." is aimed at the level of success of ...
  • Irské emigrantky v USA 2. poloviny 19. a počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
  • Komparace imigračních a integračních politik v České republice a v Německu na příkladu vietnamské komunity v Praze a turecké v Berlíně 

   Defence status: DEFENDED
   Latečková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Komparace imigračních a integračních politik v České republice a Německu na příkladu vietnamské komunity v Praze a turecké v Berlíně" pojednává o imigračních politikách v České republice a v Německu a ...
  • Nástroje EU v boji proti terorismu: problémy sankčních opatření 

   Defence status: DEFENDED
   Pejchová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   The thesis deals with contemporary problems of anti-terrorist financial sanctions imposed by the EU on the basis of its Anti-terrorist Strategy. The EU nowadays faces harsh criticism over problems with lacking efficiency ...
  • Neostré hranice pravomocí Evropského společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Nový institucionalismus a vývoj zbrojní spolupráce v Evropské unii. Případ České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Čadková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Cílem předkládané diplomové práce bylo nalézt odpovědi na otázku, jak nový institucionalismus vysvětlí situaci, kdy sice dochází k procesu institucionalizace v oblasti zbrojní spolupráce členských států Evropské unie, ale ...
  • Občanství EU a benefity ekonomické povahy z něj plynoucí 

   Defence status: DEFENDED
   Patková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   The bachelor thesis deals with the problems of citizenship of the European Union and it focuses on its economical aspects. The first part summarises development of concept of the Union citizenship up to now and offers a ...
  • Otázka "Unbundlingu" v európskych debatách: jeho prevedenie a dopad na liberalizáciu trhu so zemným plynom 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Energetická politika sa dlhé obdobie vyhýbala rámcu spoločných európskych politík alebo sa ich dotýkala len okrajovo. Kým kedysi bola vnímaná v kontexte národnej bezpečnosti za výlučné právomoci jednotlivých štátov, dnes ...
  • Princip solidarity a burden-sharing v prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU 

   Defence status: DEFENDED
   Zilvarová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   This thesis deals with the issue of solidarity and burden-sharing (responsibility-sharing respectively) in the EU Area of Freedom, Security and Justice. Its primary aim is to apply the theory of burden-sharing to the case ...
  • Problematická identifikace s Evropskou unií : analýza specifik dánského euroskepticismu 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejšová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   The dissertation thesis analyses factors which are characteristic for Danish euroscepticism. It seeks an aswer to a question whether certain national specifics pre-determine "the Danish" version of euroscepticism. In ...
  • Proměny irské regionální politiky v letech 2000 - 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Proměny irské regionální politiky v letech 2000-2006" pojednává o změnách, kterými prošla irská regionální politika na konci dvacátého století. Po výrazném ekonomickém růstu devadesátých let ...
  • Prosazování principu flexicurity otevřenou metodou koordinace z pohledu teorie víceúrovňového vládnutí a z pohledu sociologického institucionalismu - případová studie ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hájek, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   This diploma thesis is a single-case study analyzing promotion of the concept of Flexicurity principle in the CR through the Open Method of Coordination (OMC). The concept of flexicurity began raising European integration ...
  • První a druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Mirko (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Diplomová práce "První a druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě" je komparativní případovou studií, která s využitím konceptu evropeizace analyzuje příčiny, které vedly ke změně názoru irských občanů na ...
  • Předsednictví Rady EU a energetická bezpečnost. Komparace rakouského a českého předsednictví v Radě EU 

   Defence status: DEFENDED
   Králík, Zbyněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Předsednictví Rady EU a energetická bezpečnost" se zaměřuje na faktory, které ovlivňují průběh předsednictví radě EU. Současná debata okolo předsednictví se příliš soustředí na vliv velikosti předsednických ...
  • Přípravy České republiky na vstup do schengenského prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Bachelor thesis titled Preparations of the Czech Republic for the entry into the Schengen area is mapping stage of preparations before the Czech Republic's entry into the Schengen area. This phase is divided into ...
  • Radislav Krstić: procesní průběh trestního řízení před ICTY 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The Bachelor's thesis Radislav Krstić: the procedural progress of a criminal proceeding before ICTY is a case study analysing the fulfilment of the right to just trial in the Krstić case. The analysed subject was chosen ...
  • Reformy evropských trhů práce 

   Defence status: DEFENDED
   Holčapek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diploma thesis "Reforms of European Labour Markets" deals with the various types of approach of the European Union Member States to regulation of labour market and to the related measures in the field of social security ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV