• První světová válka očima českých vojenských lékařů 

   Matějček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tématem této práce jsou čeští lékaři v první světové válce a jejich válečný prožitek. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá zdravotní službou a postavením lékaře v rakousko-uherské armádě do roku ...
  • Přestavlky u Čerčan během okupace 1939-1945 

   Braný, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   (česky): Náplní této práce je mikrohistorická sonda do dějin české vesnice v období okupace. Autor nejprve nastiňuje ve stručnosti vývoj v období První republiky a následně se pokouší zachytit nejvýraznější změny, které ...
  • Reflexe války 1866 v Čechách v městském prostředí na příkladu Prahy 

   Kalecká, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem práce je reflexe prusko-rakouské války roku 1866 v Praze. Podrobně se zabývá tím, co si okupovaná Praha musela prožít, jak na okupaci reagovali obyvatelé a jak Praha plnila pruské požadavky. Na základě výzkumu, ...
  • Reflexia diela Carla von Clausewitza v anglo-americkej vojenskej historiografii 

   Cáp, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Táto bakalárska práca sa zaoberá reflexiou diela Carla von Clausewitza v anglo- americkej vojenskej historiografii. Dielo Carla von Clausewitza O vojne, je obecne považované za jednu z najvýznamnejších a najznámejších kníh ...
  • Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948 

   Ondrák, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Práce se zabývá vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soutředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ...
  • Stravování rakousko-uherské armády za první světové války pohledem vojáků z českých zemí 

   Bjaček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The topic of this diploma thesis is the feeding of soldiers of the Austro-Hungarian Army during the period of the First World War. The aim was to analyze this topic from the perspective of ordinary actors - soldiers and ...
  • Tabák a cigareta za první světové války 

   Lundák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   7 Abstrakt Téma kouření a tabákových výrobků v první světové válce bylo dosud v českém prostředí reflektováno jen velmi okrajově. Tato bakalářská práce si dává za cíl alespoň částečně pokrýt toto dosud opomíjené téma. ...
  • Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757 - 1914 

   Kessler, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 3. 2015
   Vojtěch Kessler Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757-1914 Abstrakt Tématem disertační práce je recepce válečných pomníků na našem území, které ...
  • Vojenský újezd Ralsko v letech 1950-1968 

   Nováková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce pojednává o bývalém Vojenském újezdu Ralsko v rozmezí let 1950-1968. V několika kapitolách, řazených dle tematických celků, se zabývá především vystěhováním civilního obyvatelstva při vzniku újezdu, vojenskými ...
  • Vysídlení vesnic na Vyškovsku 1939-1945. Rozšiřování vyškovského vojenského prostoru pro potřeby německých okupačních vojsk 

   Leznar, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Vyškovský vojenský prostor vznikl pro potřeby československé branné moci v roce 1935 na území bývalých lesních pozemků olomouckého biskupství. Do roku 1938 zde bylo vytvořeno učiliště pro tankisty, vojenská kasárna a několik ...
  • Zvíře na bojišti 1. světové války: koně a přepravní zvířata 

   Hunčovská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tématu používání přepravních zvířat v první světové válce nebylo dosud v českém prostředí věnováno takřka žádné pozornosti historiků. Předkládaná bakalářská práce se snaží tuto mezeru alespoň z části zaplnit. Postihuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV