• Ingresivní slovesné perifráze ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině 

   Navrátil, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Cyril Navrátil Résumé Ingresivní slovesné perifráze ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině Tato práce se zabývá problematikou ingresivních slovesných perifrází ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině. Rozdíl ...
  • Jazyk internetu 

   Šumpelová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Společnost prochází v posledních letech dynamickým obdobím velkých přeměn souvisejících s otevíráním ekonomických trhů, trhů práce, velkým rozmachem módy, zábavního průmyslu, nárůstem turistického ruchu, velkým pokrokem ...
  • Jazyk španělské nadávky 

   Hroudová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   v českém jazyce "Jazyk španělské nadávky" Jak již název napovídá, cílem naší práce bylo podrobněji prozkoumat bohatou škálu španělských nadávek. Soustředili jsme se zejména na specifické rysy španělských nadávek, a všímali ...
  • Jazyková charakteristika gibraltarské mluvy yanito/llanito 

   Ducká, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je představit jazykovou situaci na Gibraltaru. Pozornost bude věnována zejména zvláštnímu jazykovému útvaru, který je tradičně označován termínem llanito. Aby mohl být tento jev popsán ve všech ...
  • Jazyková charakteristika gibraltarské mluvy yanito/llanito 

   Ducká, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je přiblížit a popsat základní aspekty jazykové situace na Gibraltaru. V úvodu je stručně shrnut kulturně-historický kontext a v jeho rámci je analyzována otázka gibraltarské národní a jazykové ...
  • Jazyková politika španělského státu 

   Nekola, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Španělsko je mnohojazyčný stát, oficiálními jazyky jsou španělština (kastilština), baskičtina, galicijština a katalánština. Tuto jazykovou situaci zajišťuje především španělská ústava z roku 1978, která umožňuje jednotlivým ...
  • Jazykový sexismus v současné španělštině 

   Hofmanová, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   (česky) Jak napovídá samotný název, předmětem předkládané diplomové práce je jazykový sexismus v současné španělštině. Teoretická část nabízí kritický pohled na fenomén tzv. sexismu v jazyce a vymezuje pojmy jako jazykový ...
  • Jazyky v kontaktu: španělština a původní americké jazyky v historické perspektivě 

   Mikešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   This thesis looks into the issue of language contact between Spanish and indigenous American languages in a historical perspective. Firstly, the thesis defines fundamental terms for this topic and subsequently explores the ...
  • K problematice času absolutního a relativního ve španělštině a češtině 

   Vavřičková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce porovnává slovesný systém španělštiny a češtiny z hlediska vyjadřování časových vztahů. Prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp zkoumá španělské slovesné časy presente, pretérito imperfecto, pretérito ...
  • Komplement španělského adjektiva 

   Koťátková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem této práce je analyzovat a popsat komplement španělského adjektiva. Objasňujeme heterogennost přístupů k tomuto tématu. Vybíráme si valenční teorii, díky které si vymezíme komplement adjektiva jako valenční doplnění. ...
  • Kompozice v současné španělštině 

   Hrabětová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Diplomová práce s názvem "Kompozice v současné španělštině" se zaměřuje na kompozici jako jeden z hlavních interních slovotvorných procesů ve španělštině. Na teoretické jazykovědné rovině bylo cílem naší práce podat ...
  • Konektory v současné mluvené španělštině 

   Pavlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
  • Kontrastné porovnanie anglického a španielskeho pasívu na základe korpusu 

   Lukáčová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Kontrastné porovnanie anglického a španielskeho pasívu na základe korpusu Výsledok tejto rigoróznej práce, ktorá sa zaoberá kontrastným porovnaním výskytu v anglickom a španielskom jazyku mal potvrdiť viaceré hypotézy ...
  • Kontrastné porovnanie anglického a španielskeho pasívu na základe korpusu 

   Lukáčová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Kontrastné porovnanie anglického a španielskeho pasívu na základe korpusu Výsledok tejto diplomovej práce, ktorá sa zaoberá kontrastným porovnaním výskytu v anglickom a španielskom jazyku mal potvrdiť viaceré hypotézy ...
  • Lexikálne osobitosti mexickej španielčiny, najmä hovorového jazyka 

   Belicová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   In this thesis, we identify the fundamental terms required for the analysis of American variants of Spanish. We briefly present the geographical and social-historical context of Mexican Spanish, and address the heterogeneity ...
  • Lexikální aspekty kubánské španělštiny 

   Schumannová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   (česky) Tématem této diplomové práce jsou lexikální aspekty kubánské španělštiny a především vliv jiných jazyků na její slovní zásobu. Teoretická část se věnuje historicko-kulturním okolnostem vývoje kubánské varianty ...
  • Malažská varianta andaluské španělštiny 

   Rážová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Andalusian Spanish represents one of the main topics that experts in the area of Spanish dialectology have been dealing with for a long time. The geographical diversity of Andalusia is reflected in the local speaking and ...
  • Množné číslo substantiv v současné španělštině 

   Hrabětová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   MNOŽNÉ ČÍSLO SUBSTANTIV V SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINĚ Jak již ze samotného názvu práce vyplývá, tématem předložené bakalářské práce je množné číslo substantiv, a to především z perspektivy španělštiny současné. Práce je rozdělena ...
  • Modotemporálne funkcie paradigmy hablaba v súčasnej španielčine 

   Vinarčíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The aim of this thesis is to introduce modotemporal functions of paradigm hablaba in Spanish. In the theoretical part, we define basic concepts related to this theme and the basic functions of paradigm hablaba. Then we ...
  • Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de estar + gerundio 

   Laurencio Tacoronte, Ariel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 3. 2018
   Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV