• Management a marketing projektu Sportovní talent roku a jeho implementace na období 2014 - 2015 

   Molnár, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název práce: Management a marketing projektu Sportovní talent roku a jeho implementace na období 2014 - 2015 Cíle práce: Cílem práce je navrhnout zdokonalení projektu Sportovní talent roku na léta 2014-2015. Projekt je ...
  • Management a marketing sportovní akce: tenisového turnaje ECM Prague Open - projekt na léta 2009 - 2010 

   Šavrda, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Název: Cíle práce: Metoda: Výsledky: Klíčová slova: Management a marketing sportovní akce: tenisového turnaje ECM Prague Open -projekt na léta 2009-201 O Prezentovat silné a slabé stránky tenisového turnaje ECM Prague Open ...
  • Management a outsourcing lyžařských kurzů středních škol 

   Hrkal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Název: Management a outsourcing lyžařských kurzů středních škol Cíle: Cílem práce je sestavení případové studie fiktivní firmy, jejímž podnikatelským záměrem je organizace lyžařských kurzů s využitím outsourcingu pro střední ...
  • Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu 

   Kraft, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 16. 2. 2018
   Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní ...
  • Marketingová komunikace České olympijské nadace 

   Hrachová, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Název: Marketingová komunikace České olympijské nadace Cíle: Cílem této práce je provést analýzu a zhodnocení dosavadní marketingové komunikace České olympijské nadace a na základě těchto poznatků vytvořit projekt představující ...
  • Marketingová komunikace s fanoušky softballových klubů hrajících Extraligu žen 

   Tauchenová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 7. 5. 2018
   Title: Marketing communication woth fans of softball club playing Women Extraleague Objectives: The aim of this thesis is to analyse the current situation of marketing communication of those two softball clubs playing czech ...
  • Marketingová komunikace ve vybraných plaveckých školách v regionu Praha 

   Mikulášková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 7. 5. 2018
   Title: Marketing communication in selected swimming schools in Prague region Objectives: The goal of this thesis is to evaluace the marketing communication in five selected swimming school in Prague and propose new and ...
  • Marketingová komunikace zimních stadionů a arén české hokejové extraligy 

   Blažek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název Marketingová komunikace zimních stadionů a arén české hokejové extraligy Marketing Communication ln Winter Stadium And Arenas OfCzech Ice Hockey First League. Cíl práce: Zdokumentovat a analyzovat reklamní prostory ...
  • Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na český farmaceutický trh 

   Popelová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na český farmaceutický trh Cíl: Navržení marketingové strategie uplatnění nového produktu Xanil na českém farmaceutickém trhu Použité metody: Písemné dotazování, ...
  • Marketingové řízení sportovní značky Nike v ČR 

   Ondrášková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název: Marketingové řízení sportovní značky Nike v ČR Cíle: Cílem práce je na základě provedené kvalitativní analýzy popsat a zhodnotit současné marketingové řízení sportovní značky Nike v ČR. Dalším bodem je pak odhalit ...
  • Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nově přistoupivších zemí Evropské unie 

   Kraft, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 29. 4. 2008
   Marketing strategies and the launch ofthe motorbike JA WA 25Oon the new EU member countries The aim: The main aim of the thesis is the creation of the marketing strategy of the JAWA Company for the Romanian market, ...
  • Marketingový koncept sportovní organizace - Českého svazu hokejbalu 

   Zahálka, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Název: Cíle práce: Metoda: Výsledky: Klíčová slova: Marketingový koncept sportovní organizace - Českomoravský svaz hokejbalu Analýza managementu a marketingu sportovního svazu na příkladu Českomoravského svazu hokejbalu a ...
  • Marketingový plán České asociace sportu pro všechny na léta 2013 - 2015 

   Sysel, František (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Název: Marketingový plán České asociace Sport pro všechny na léta 2013 - 2015 Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení marketingového plánu České asociace Sport pro všechny na léta 2013 - 2015. Vzniklý marketingový plán ...
  • Marketingový plán firmy Eurocat, s.r.o. pro zavedení produktu Gelmodel Premioum na sportovní trh 

   Knotková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   - 4 - Marketingový plán firmy Eurocat, s.r.o. pro zavedení produktu Gelmodel Premium na sportovní trh Anotace: Diplomová práce se zabývá marketingovým plánem pro zavedení produktu Gelmodel Premium na sportovní trh. Teoretická ...
  • Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra 

   Dušek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Title: Marketing Plan of a Newly Emerging Fitness Center Objectives: The main goal of the diploma thesis is to create a marketing plan of a newly emerging fitness center in the Karlovy Vary region. The marketing plan will ...
  • Marketingový plán pro zařízení lyžařského areálu 

   Drengubáková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Název: Marketingový plán pro zařízení lyžařského areálu Cíle: Cílem práce je zpracovat marketingový plán pro nový lyžařský areál, který se bude nacházet v blízkosti Železné Rudy. V souvislosti s marketingovým plánem je ...
  • Marketingový plán pro zařízení prodejny se sportovním vybavením a servisními službami 

   Trakalová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 1. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce je zpracování marketingového plánu pro zařízení prodejny se sportovním vybavením a servisními službami. Navržený marketingový plán bude vycházet z analýzy poptávky, z analýzy konkurence a z charakteristiky ...
  • Marketingový plán pro zařízení služeb ve sportu 

   Kaplan, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
  • Marketingový plán Sporthotelu a přilehlých sportovišť v Kostelci nad Černými lesy 

   Fousek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Název Marketingový plán pro Sporthotel a přilehlá sportoviště v Kostelci nad Černými lesy Anotace Hlavním cílem práce je vytvořit marketingový plán pro Sporthotel v Kostelci nad Černými lesy. Podkladem pro marketingový ...
  • Marketingový výzkum cílů firem sponzorujících lední hokej v České republice 

   Hrabětová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV