• Psychologické aspekty prevence sexuálního rizikového chování se zaměřením na změnu postojů u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Goláňová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Sexuální rizikové chování je jev ovlivňující fyzické i psychické zdraví jedince. Předkládány jsou psychologické aspekty jednotlivých typů sexuálního rizikového chování, a to jak jeho příčiny, tak i důsledky. Práce se ...
  • Psychologické charakteristiky původců domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   This thesis focuses on personality characteristics of the specific group of population, and that is the population of domestic violence perpetrators. The thesis briefly deals with the phenomenon of domestic violence and ...
  • Psychologické souvislosti pořadí narození se spokojeností v partnerském vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Rasochová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   The bachelor thesis is concerned with an interconnection of an individual's birth order with perceived relationship satisfaction. Emphasis is placed on particular aspects that indirectly affect subjective satisfaction of ...
  • Psychologické souvislosti výcviků orientovaných na zvládání vzteku 

   Defence status: DEFENDED
   Kubešková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Následující bakalářská práce se zabývá výcviky zvládání vzteku, které jsou určeny především pro násilné jedince neovládající svůj hněv a agresi. Práce je rozdělena na dva celky. Prvním celkem je literárně-přehledová část ...
  • Reaktivita v zátěžové situaci jako faktor výběru zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Šléglová, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem reaktivity v zátěžové situaci, s hlavním důrazem na možnosti jejího testování v procesu výběru zaměstnanců. Po uvedení do tématu zátěžových situací a dimenzí osobnosti, které sehrávají ...
  • Reaktivita v zátěžové situaci-rozdíly mezi populacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Vecánová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje reaktivitě na každodenní zátěžové situace a její rozdílnosti mezi různými skupinami lidí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má charakter literárně-přehledové ...
  • Resilience u dětí vystavených domácímu násilí a její posilování v rámci vybraných terapeutických přístupů 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The aim of this thesis is to introduce the topic of children exposed to domestic violence. First, it defines the phenomenon of domestic violence and briefly describes its types and possible development. Second, it enables ...
  • Rizikové chování klientů výchovného ústavu se zaměřením na zvládání agresivního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Bakalářská práce si klade za cíl představit vybraná riziková chování klientů výchovného ústavu se zaměřením na zvládání agresivního chování. Práce je rozdělena na dva celky, přičemž první je literárně přehledová část ...
  • Sociální dovednosti u žáků základních škol a víceletých gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie Richard Lukáš Sociální dovednosti a emoční inteligence u žáků základních škol a víceletých gymnázií (bakalářská práce) Vedoucí práce: PhDr. David Čáp, ...
  • Souvislost absence rodiče s partnerskými vztahy adolescentů a jejich raným sexuálním chováním 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with the topic of the connection of parental absence to adolescent partnerships and their early sexual experience including sexual debut, onset of puberty and adolescent reproductive health. The ...
  • Specifika reaktivity v zátěžové situaci u osob provozujících sadomasochistické aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
  • Supervize jako nástroj podpory učitelů na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Frkalová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   The bachelor thesis deals with supervision, which is one of the possible tools for teacher's support thanks to the possibility of sharing and mutual enrichment with other colleagues. The literature review part defines the ...
  • Šikana - dopady na osobnost agresora 

   Defence status: DEFENDED
   Jilemnická, Emilie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá šikanou a jejími dopady na osobnost agresorů. První část práce přibližuje šikanu obecně, podmínky, které ji napomáhají, a její různé formy. Druhá část se zabývá problematikou agrese, jejími ...
  • Vybrané psychologické aspekty rasismu 

   Defence status: DEFENDED
   Medková, Emilie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This diploma thesis is focused on selected psychological aspects of racism. In the introduction, I define basic concepts of the problem and I present wider context of psychology of racism. The main focus of the thesis is ...
  • Využití PFT u dospívajících a dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Zouzalová, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Rosenzweigova obrázkového frustračního testu u populace dospívajících a dospělých v aplikovaných disciplínách psychologie se zaměřením na oblast experimentální, klinické, ...
  • Využití Rosenzweigova obrázkového frustračního testu u dospělých v psychologickém poradenství 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce zpracovává možnosti využití Rosenzweigova obrázkového frustračního testu v psychologickém poradenství u dospělé populace. Nejdříve je věnován prostor vymezení psychologického poradenství v našem prostředí. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV