• Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: Příručka pro akademické pracovníky 

   Černikovský, Petr; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Gojná, Zuzana; Henek Dlabolová, Dita; Holeček, Tomáš; Hradecký, Jan; Kozmanová, Irena; Mach, Jan; Prusek, Ondřej; Římanová, Radka; Tesaříková, Klára; Vorel, František; Vorlová, Helena (Nakladatelství Karolinum, Praha , 2021-01)
  • Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Horyna, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Datum obhajoby: 21. 1. 2021
   Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti ...
  • Hybridní polymerní-lipidické nanočástice jako nosiče léčiv 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Žemličková, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 14. 1. 2021
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Simona Žemličková Název diplomové práce: Hybridní polymerní-lipidické ...
  • Děti s poruchou autistického spektra na Kladensku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Polidarová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce je věnována problematice vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) na Kladensku. Ve své teoretické části odhaluje historii zkoumání tohoto závažného postižení, popisuje projevy chování ...
  • Srovnání polonízkého a polovysokého startu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Talácko, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
   Název: Srovnání polonízkého a polovysokého startu Cíle: Analýza časových rozdílů při výběhu z met z pozice polovysokého (softballového) a polonízkého (atletického) startu v softballe. Dalším cílem bylo srovnání těchto ...
  • Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko - protetického řešení syndromu diabetické nohy 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Potěšil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
   Název: Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko-protetického řešení syndromu diabetické nohy Cíle: Cílem práce bylo zjistit aktuální stav znalostí lékařů, jejich postoje a každodenní praxi týkající se ...
  • Mediální gramotnost ve výchově ke zdraví 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rýdlová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
  • Význam samostatných prací žáků v oboru zubní technik 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Špidlenová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
  • Trénink vícebojařky 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Klučinová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2021
   Autor: Bc. Eliška Klučinová Název: TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 2014, ve kterém ...
  • Izolácia metabolitov tryptofánu z biologického materiálu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Beca, Pavol (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 15. 1. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Študent: Pavol Beca Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Názov diplomovej práce: Izolácia ...
  • Možnosti sportovního vyžití žáků mladšího školního věku ve Strakonicích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kastnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 22. 1. 2021
   Diplomová práce řeší možnosti sportovního vyžití, které mají žáci mladšího školního věku ve městě Strakonice na základních školách, ve školském zařízení Dům dětí a mládeže a mimo tyto instituce. Teoretická část práce ...
  • Ruský konsonantismus v porovnání s českým 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chaloupková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2021
  • Koordinační parametry lokomoce pletencem ramenním v různých fylogeneticky determinovaných variantách 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Ulmann, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Datum obhajoby: 28. 1. 2021
  • Giallo: hybridita a dezorientace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Přibil, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2021
   Práce si klade za cíl vymezit a posléze analyzovat proud giallo, tj. skupinu celovečerních hraných filmů, které byly produkovány v Itálii od šedesátých let a dále v sedmdesátých letech. Zamýšlím kriticky zhodnotit dosavadní ...
  • Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 11. 2. 2021
   Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém ...
  • Příspěvek k poznání každodenního života domácnosti na Novém Městě pražském. Studna a jímka z Václavského náměstí čp. 837/II. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kubát, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 4. 2. 2021
   Práce přinese prezentaci, celkové zhodnocení a srovnání všech dat získaných exkavací studny a jímky odhalených výzkumem na Václavském náměstí čp. 837/II. Vznikne metodický rámec zpracování všech objektů na zkoumané ploše ...
  • Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatsko-laténského osídlení jižně od Prahy. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kartáková, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 4. 2. 2021
   Předmětem této bakalářské práce je pět, respektive šest polozemnic z halštatsko- laténského období z lokality Dolní Břežany - Za pivovarem. Těžištěm je katalog polozemnic s jejich detailním popisem a kapitola o kontextu ...
  • Využívání aktuálních didaktických metod ve vzdělávání zaměstnanců v organizacích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rauchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2021
   4 ABSTRAKT Cílem práce je analýza aplikace aktuálních didaktických metod vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Hlavním východiskem práce pro teoretickou část je literatura zaměřující se na aktuální didaktické metody, pro ...
  • Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kotková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2021
   (česky): Bakalářská práce pojednává o specifických poruchách učení u dětí se sluchovým postižením, tedy neslyšících i nedoslýchavých. Cílem práce je popsat současný stav bádání v oblasti specifických poruch učení u sluchově ...
  • Postoje vedoucích pracovníků k supervizi v přímé péči 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Roušalová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice supervize pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory. Teoretická část slouží jako objasnění termínu supervize z hlediska historie, legislativního ukotvení a definice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV