• Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb 

   Šimůnek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   1 Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název diplomové práce: Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené ...
  • Integration of the EU Securitization Market 

   Kolomazníková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Shrnutí Integrace securitizačního trhu Evropské unie Sekuritizace se v posledních letech stala předmětem regulace především kvůli své roli, kterou sehrála během finanční krize z roku 2008. Restriktivní pokrizová právní ...
  • Lymfom centrálního nervového systému v obraze magnetické rezonance. 

   Koubská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Úvod: Cílem práce bylo popsat morfologické znaky lymfomu centrálního nervového systému (CNSL) při vyšetření magnetickou rezonancí (MR), navzájem porovnat morfologické charakteristiky primárního CNSL (PCNSL) a sekundárního ...
  • Molekulárně-biologická podstata hypodoncií 

   Bonczek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Vývoj zubů (odontogeneze) je komplikovaný a dynamický proces, kterého se zúčastňuje celá řada proteinů. Vzájemnými interakcemi mezi sebou vytváří spletitou signální síť. Narušením potřebné rovnováhy může vzniknout nevratná ...
  • Dohled nad finančním systémem v Evropské unii 

   Thai Viet, Tran (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, s důrazem na dohled vykonávaný v rámci organizační struktury Evropského systému finančního dohledu (ESFS). ...
  • Regulace alternativních platebních systémů provozovaných prostřednictvím FinTech platforem 

   Řehůlka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Regulace alternativních platebních systémů provozovaných prostřednictvím FinTech platforem Abstrakt (ČJ) Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problematiku platebních systémů, vymezit alternativní platební systémy, ...
  • Antioxidační a protizánětlivé účinky bilirubinu 

   Valášková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Bilirubin (BR) byl dlouho považován pouze za odpadní molekulu s potenciálně toxickými účinky zejména na centrální nervový systém. Později bylo zjištěno, že BR působí i cytoprotektivně a mírně zvýšené koncentrace BR vykazují ...
  • Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů z Krumlova 

   Gersdorfová, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s exkurzem do legendistické ...
  • Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. 

   Petrů, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   v češtině Vznik mitochondrie z bakteriálního endosymbionta se řadí mezi zásadní momenty v evoluci eukaryot. Nedílnou součástí organelogeneze byl přesun genů endosymbionta do jádra hostitele a zároveň probíhající tvorba ...
  • Characterization and antigenic properties of salivary yellow-related proteins in phlebotomine sand flies 

   Cikrtová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   3 ABSTRAKT Yellow-related proteiny (YRP) tvoří početnou rodinu proteinů, jejíž členové byli identifikováni v transkriptomech slinných žláz všech dosud studovaných druhů flebotomů. Tato rodina je zařazena do skupiny tzv. ...
  • Zásobník nočních her pro adolescenty 

   Soukupová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Zásobník nočních her pro adolescenty Cíle: Vytvoření zásobníku nočních her pro věkovou kategorii adolescentů venku i v místnosti se zaměřením na různé cíle a definování kritérií pro tvorbu tohoto typu her. Metody: ...
  • Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích 

   Sováková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích Cíle: Cílem práce je zjistit odůvodněnost potřeby zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy národního týmu ČR v běhu na lyžích Metody: ...
  • Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách 

   Tišer, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách. Cíle: Cílem práce je porovnat explozivní sílu dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách. Metody: ...
  • Incidence zranění při lekcích v parkourových halách 

   Zonyga, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Incidence zranění při lekcích v parkourových halách. Cíle: Cílem práce je zjistit míru úrazovosti při vedených lekcích parkouru v In Motion Academy s.r.o. a porovnat ji s mírou úrazovosti ostatních sportů. Metody: ...
  • Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžování 

   Vetešková, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžovaní. Cíle: Cílem této bakalářské práce je uvést všeobecný historický přehled disciplíny slalom z hlediska vývoje pravidel od počátku až dodnes. Metody: Práce je ...
  • Přehled základních poznatků objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování 

   Preininger, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Název: Přehled základních poznatků o objektivním nebezpečí hor pro uživatele freeridového lyžování. Cíle: Cílem této práce je utvoření přehledu základních teoretických znalostí o objektivním nebezpečí hor pro uživatele ...
  • Structural and functional study of viral RNA polymerases 

   Dubánková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. ...
  • Elektrostimulační ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažéru 

   Choutka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   Název: Elektrostimulační ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažéru Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažeru ...
  • Microevolutionary processes in mixed-ploidy populations of plants 

   Čertner, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 8. 1. 2020
   Polyploidizace (duplikace genomu) je obecně přijímána jako jeden z nejvýznamnějších procesů zodpovědných za evoluční diverzifikaci krytosemenných rostlin. Ke vzniku polyploidů dochází opakovaně a řada rostlinných druhů si ...
  • Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes 

   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na společenském vývoji, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV